Fáilte

 • Cnuasoiliúint 2018
 • Cnuasoiliúint 2018
 • Comhdháil Bhliaintúil
 • Seimineár do chleachtóirí
 • Ceardlann bhainistíochta
 • Seimineár do chleachtóirí
 • Cnuasoiliúint 2018
 • Comhdháil Bhliaintúil
 • Comhdháil Bhliaintúil
 • Comhdháil Bhliaintúil
 • Seoladh Ceol Leat

Is é Altram an t-eagras tacaíochta do thionscnaimh luathbhlianta lán-Ghaeilge.

Bhunaigh naíonraí i nDoire, Béal Feirste, Ard Mhacha agus Iúr Chinn Trá an t-eagras in 1990.

Bunaíodh Altram chun:

 • Tacaíocht a thabhairt do sholáthraí luathbhlianta lán-Ghaeilge

 • Feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhíse san earnáil

 • Tábhacht an tsoláthair luathbhlianta trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn

Oibríonn Altram go dlúth le grúpaí san earnáil ag tacú le naíonra bunaithe agus leo siúd atá ag teacht chun cinn.

Tá suíomh gréasáin Altram mar áis ag foirne naíscoileanna, coistí, tuismitheoirí agus páistí.


Welcome

Altram is the regional support group for Irish-medium early years projects. 

It was founded in 1990 by local preschools in Derry, Belfast, Armagh and Newry.

Altram was set up to:

 • Support Irish-medium early years providers
 • Improve the standard of provision in the sector
 • Promote the importance of the early years in Irish medium education

Altram works closely with sectoral groups supporting both existing and emerging naíonraí.

The Altram website is an online resource for naíscoil staff, committees, parents and children.

 

  

Logos