Aistriú -Transition: ‘The Big Move ; Ag aistriú go rang a haon’

Beidh an seisiún traenála seo ag díriú isteach ar an aistriú ón Naíscoil go rang a haon. De thoradh ar an dian ghlasáil sínte, beidh cuma difriúil ar an phróiseas aistriú i mbliana. 

This training session will focus on the transition from Naíscoil to rang a haon. As a result of the restrictions placed on settings and the extended lockdowns, the transition process will be different to normal this year. We will spend this session looking in more detail at the transition process itself.

 

Cláraigh anseo!

Register here!