Cnuasoiliúint - cluster training

Cnuasoiliúint

Bainistiú iompraíochta

Déanfaidh an cheardlann seo iniúchadh ar bhainistiú iompraíochta le hionchur ó Carolyn Moore ó Education Authority. Beidh Carolyn ag labhairt faoi:

  • Cad é mar a aithnítear riachtanas an pháiste?
  • Cad é mar a fhiosraítear an riachtanas?
  • Straitéisí le húsáid agus cad é mar a mheastar iad?

Chomh maith leis sin, beidh fócas ar mheasúnú, phleanáil agus bhreathnóireacht chun tacaíocht a thabhairt do pháistí.

Dáta agus ionad/Date and venue

18ú Bealtaine 2018/18th May 2018: Ionad Ráth Mór, Doire,.

21ú Bealtaine 2018/21st May 2018: Play Resource Warehouse, Béal Feirste

9.30 am-2.30 pm

Cluster training

Behaviour management

This workshop will explore behaviour management with input from Carolyn Moore from the Education Authority. Carolyn will be talking about:

  • How do you identify the child’s need?
  • How do you follow up the need?
  • How do you identify and assess strategies

As well as that, there will be a focus on using evaluation, planning and observation to support children.