Comhdháil Altram 2017

Comhdháil: Luathbhlianta lán-Ghaeilge - buntáistí agus dúshláin


Dáta: 27.10.2017

Am: 9.00 am – 1.30 pm

Áit: Óstán Dunsilly, Aontroim

Cainteoirí: Antonella Sorace (Bilingualism Matters); Gerry Conway (KoalaT sainchomhairleoireacht).

Níos mó eolais le teacht.

 

Altram 2017 conference

Conference

Irish-medium early years - benefits and challenges

Date: 27.10.17

Time: 9.00 am – 1.30 pm

Place: Dunsilly Hotel, Antrim

Speakers: Antonella Sorace (Bilingualism Matters); Gerry Conway (KoalaT consultancy).

More information to come.