Taos súgartha - Play Dough

 

Is breá le páistí taos! Bíonn súgradh le taos an-suaimhneach agus cruthaitheach.

Spreagann sé forbairt ar scileanna mínluaileacha, ar scileanna comhdhírithe agus ar chruthaitheacht agus tugtar deiseanna le scileanna sóisialta agus teanga a fhorbairt. 

 

Children love dough! Playing with dough is relaxing and creative.

It encourages the development of fine motor skills, concentration, creativity and offers opportunities for the development of language and social skills. 

 

Here are some ideas for making dough:

 

Recipe Booklet

Dough recipe card

Chocolate Dough recipe card

Natural dough ideas

Infused dough ideas

Imagination Tree

Parenting Chaos