Traenáil Chosaint Leanaí - Child Protection Training

Traenáil Chosaint Leanaí

Cuireann Altram fáilte roimh chleachtóirí naíscoile freastal ar ár dTraenáil Chosaint Leanaí

Tá an seisiún seo fóirsteanach d’fhoireann agus d’oibrithe   deonacha a oibríonn le páistí agus daoine óga. Cuirfidh ár dtraenálaí cáilithe seisiún traenála ar líne ar fáil atá dearaithe le cinntiú go mbeidh daoine a dhéanann an traenáil comhlíontach le riachtanais chosaint leanaí réigiúnaigh. 

 

Bígí linn!

Luan 23ú Lúnasa

@ 10.00-12.30.i.n. *Cúrsa athnuachana*

@ 10.00– 3.00 i.n. *Traenáil iomlán*

 

Cláraigh thíos.

 

 

 

Child Protection Training

  Altram invites Naíscoil practitioners to attend Safeguarding Training

  This session is suitable for staff and volunteers who work with children and young people.  Our qualified Keeping Safe  trainer will deliver an online training session which is designed to ensure that those who complete the training are compliant  with regional safeguarding requirements.

   

  Join us on

  Monday 23rd August

  @ 10.00-12.30pm *Refresher course*

   

  @ 10.00– 3.00pm *Full Training*

   

  Register below.