Traenáil d'Oifigeach Ainmnithe

Traenáil d'Oifigeach Ainmnithe

 


Dáta: 4ú Eanáir 2019

Am: 9.30 rn – 4.30 in

Áit: Play Resource Centre

Tá an traenáil seo fóirsteanach d'oifigigh ainmnithe agus leas-ainmnithe.

Leagann an cúrsa deimhnithe aon lae seo an comhthéacs dleathach amach agus déanann sé trácht ar cheisteanna ábhartha. Clúdaíonn sé:

  • comhthéacs dleathach do chosaint leanaí
  • ról agus freagrachtaí an oifigigh ainmnithe
  • Iontaobhas Cúram Sláinte agus Sóisialta-struchtúir agus próisis 
  • ceisteanna maidir le hatreoraithe agus roinnt faisnéise

Clárúchán oscailte go dtí 5.00 pm 19.12.18

Moltar go nuashonraítear traenáil gach tríú bliain.

Éilíonn ETI gur ball den fhoireann ar an láthair an oifigeach ainmnithe agus leas-ainmnithe.

 

Designated Officer Training

Designated Officer Training

 

Date: 4th January 2019

Time: 9.30 am – 4.30 pm

Venue: Play Resource Centre

 

This training is suitable for Designated and Deputy Designated Officers.

This one day certificated training programme is delivered by Keeping Safe co-ordinator Sheina Rigg and covers:

  • knowledge of the legal context for safeguarding children;
  • an understanding of the role and responsibilities of a Designated Officer;
  • knowledge of Health and Social Care Trust structures and processes; and
  • exploration of issues and concerns around referrals and sharing information

 

It is recommended that training is updated every three years.

ETI require that both Designated Officer and Deputy Designated Officer are staff who are on site.

Registration open until 5.00 pm 19.12.18

 
1 Start 2 Complete