Traenáil - Lúnasa 2017

Cosaint Leanaí
Beidh traenáil Cosaint Leanaí ag tarlú ar an 24.08.17 in An Carn.
Roghnaigh thíos faoi ma tá seo de dhith nó muna bhfuil.

Cnuasoiliúint
29.08.17 Gaelscoil na bhFál, Béal Feirste
30.08.17 Ionad Ráth Mór, Doire
Beidh muid ag amharc siar ar an bhliain a bhí againn agus ag déanamh réidh don bhliain úr fríd na seisiúin seo.
Beidh muid ag plé na hathruithe a bhaineann leis an phróiséas féin-mheasúnaithe agus ISEF.
Roghnaigh an ionad is fearr daoibh thíos faoi.
 

 

Training - August 2017

Safeguarding
Safeguarding training will take place on the 24.08.17 in An Carn
Select below whether this is required or not.

 

Cluster Training
29.08.17 Gaelscoil na bhFál, Belfast
30.08.17 Rathmore Centre, Derry
We will be looking back on the year and preparing for the new academic year throughout these sessions.
We will be discussing the changes associated with the Self-Evaluation process and ISEF.
Please select venue below.