Using Irish at Home

Tá naoi leabhar agus dlúthdhiosca san áis seo atá dírithe ar tuismitheoirí. Tugann sé frásaí úsáideacha do thuismitheoirí a thig leo úsáid sa bhaile le páistí s'acu - frásaí cosúil le: Ar mhaith leat rud éigin a ithe? /An bhfuil ocras ort?/Cad é atá cearr?'  Cuidíonn sé go mór le páistí atá ag freastal ar oideachas lán-Ghaeilge má bhaineann tuismitheoirí úsáid as Gaeilge sa bhaile.

Foilsíodh an áis seo i gcomhpháirtíocht le Gaelscoil na bhFál in 2015. Tá £10 ar an phacáiste.