Áiseanna

Tugann Altram reimse leathan tacaíochta do naíscoileanna maidir le haiseanna , ina measc:

  • Liosta polasaithe a chloíonn le na ‘minimum standards’
  • Leabhair
  • Treoirlínte ábhartha (mar shampla treoirlínte do choistí)
  • Leabharlann bréagán agus leabhar
  • Malaí scéalta
Resources

AnimalsAltram provides a broad range of support for naíscoileanna regarding resources including:

  • A list of policies which complies with the minimum standards
  • Books, for example the 2016 publication Ceol Leat!
  • Relevant guidelines for example guidelines for naíscoileanna regarding committees
  • A toy and book library
  • Story sacks