Polasaithe

Tugann Altram comhairle maidir leis an réimse leathan polasaithe atá de dhíth ar shuíomhanna luathbhlianta lán-Ghaeilge le cinntiú go bhfuil siad ag cloí le hIoscháigdeáin riachtanacha.

Má tá eolas breise uait, déan teagmháil le do Speisialtóir Luathbhlianta.

 

Policies

Altram gives advice on the wide range of policies which Irish-medium early years settings need to ensure compliance with the Minimum Standards.

If you need further information, contact your Early Years Specialist.