Comhdháil bhliantúil

Bíonn Comhdháil Bhliantúil ag Altram a dhíríonn ar na cuspóirí seo a leanas:

  • Cruthú spáis le ceisteanna a phlé; 
  • Cur chun cinn agus caomhnú ardchaighdeáin san earnáil; 
  • Ceiliúradh dea-chleachtais; 
  • Plé ceisteanna atá ábhartha don earnáil; 
  • Plé agus cur chun cinn an tumoideachais sna luathbhlianta.
Annual conference

Truck

Altram delivers an Annual Conference which aims to:

  • Create space for dialogue; 
  • Promote and maintain a high standard within the sector; 
  • Celebrate good practice; 
  • Discuss relevant issues in the sector; 
  • Discuss and promote early years immersion education.