Abhcóideacht

Tugann Altram guth láidir d’earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge. Imríonn Altram tionchar ar fhorbairt agus mhúnlú pholasaí tríd pháirtnéireachtaí éifeachtacha a fhorbairt le réimse ábhartha eagras oideachais agus chúram leanaí. Orthu sin, tá geallsealbhóirí tábhachtacha ar nós DE, ETI, HSCB, Childcare Partnerships, Comhairle na Gaelscolaíochta.

Glacann Altram páirt i gcomhairliúcháin ábhartha, mar shampla, an comhairliúcháin ar Chlár an Rialtais 2016-2021. Brúigh ar an nasc seo le freagra Altram a fháil.

 

Advocacy

Altram provides a strong voice for the early years Irish-medium sector. It seeks to influence and shape policy by developing effective partnerships with a range of relevant educational and social care bodies. They include key stakeholder groups such as DE, ETI, HSCB, Childcare Partnerships, Comhairle na Gaelscolaíochta.

Altram takes part in relevant consultations such as the consulation on the Programme for Government 2016-2021. Follow this link for Altram's response.