Nuacht

Imeacht Traenála - Training Event

Idirghabhála Teiripeacha sna Luathbhlianta -

Therapeutic Interventions in the Early Years

Rathmore Centre - Doire / Derry

28/2/2020

Cláraigh ANSEO - Register HERE

 Cúrsa d'Oifigeach Ainmnithe - Designated Officer Course

 


Dáta/Date: 06 Eanáir/January 2020

Am/Time: 9.30  – 4.30 

Áit/Venue: Play Resource

  • Beidh an cúrsa oscailte anois do dhaoine a rinne cúrsa mar seo cheana nó do dhaoine ar mhian leo freastal ar chúrsa Oifigeach Ainmnithe don chéad uair 
  • The course is open to both those who have already attended a similar course or those who wish to attend a Designated Officer training course for the first time.
     

 

Cláraigh ANSEO - Register HERE

 Deis Traenála / Training opportunity


Oiliúint Ról & Fhreagrachtaí do Choistí Bainistíochta /

Management Committee Roles and Responsibilities Training

Tá Childcare Partnerships ag cur deiseanna oiliúna ar fáil Saor in Aisce do Choistí Bainistíochta.

Faigh sonraí ANSEO.

The Childcare Partnerships are offering FREE training for Management Committees.

Find details of the training HERE.

-------------------------------------

Déan iarratais ar shíomh Childcare Partnerships:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/. 

Submit applications on Childcare Partnerships website:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/.Cnuasoiliúint 2019 - Cluster training 2019

Cnuasoiliúint Bhéal Feirste & Dhoire 2019  - Belfast & Derry Cluster Training 2019

  • 25/10/19   -   NICVA, Béal Feirste / Belfast   -   9.30 - 2.15
  • 25/10/19   -   Ionad Ráth Mór, Doire / Ráth Mór Centre, Derry   -  9.30 - 2.15  

Cláraigh ANSEO / Register HERE


 Ceardlann Bhainistíochta 2019 / Management Workshop 2019

Ceardlann do choiste bainistíochta na naíscoile

Workshop for management committees

Dáta/date: 23rd February 2019

Áit/place: O Neill Arms Hotel Toomebridge

Am/time: 9.30 am-1.30 pm

Aoí-chainteoirí/key speakers:

· Jill Garland (Education Training Inspectorate)

· Clare Devlin (Early Years Consultant)

Cláraigh ANSEO - Register HEREImeachtaí atá ag teacht aníos - Fómhar 2018

Comhdháil Altram

Óstán Dhún Sailí, Aontroim - 12ú Deireadh Fómhair 2018 - 9.30rn -  2.15in

Adverse Childhood Experiences - Connected for Life

CCEA Preschool Curricular Guidance (2018) Irish-medium Support Material - Áine Andrews

Cláraigh ANSEO

------------------------------------------------------------------------------

Altram Conference

Dunsilly Hotel, Antrim - 12th October 2018 - 9.30am -  2.15pm

Adverse Childhood Experiences - Connected for Life

CCEA Preschool Curricular Guidance (2018) Irish-medium Support Material - Áine Andrews

Register HERETá traenáil ag teacht aníos....

Cnuasoiliúint
29.08.18 NICVA, Béal Feirste
30.08.18 Ionad Ráth Mór, Doire

Beidh ionchur tábhachtach ar an timthriall pleanála ó Jill Garland ón Education and Training Inspectorate.

Cluster Training
29.08.18 Gaelscoil na bhFál, Belfast
30.08.18 Rathmore Centre, Derry

There will be important input about the planning cycle from Jill Garland from the Education and Training Inspectorate.Caipéis nua CCEA

Tá Curricular Guidance for Pre-School Education leasaithe ag CCEA. Tá an cháipéis ar fáil anseo: http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Tá Altram ag forbairt cáipéise thacaíochta do shuíomhanna lán-Ghaelige. Beidh seo ar fáil roimh i bhfad. Beidh sonraí ar shuíomh gréasáin Altram.

CCEA has revised its Curricular Guidance for Pre-School Education. The document is available here:  http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Altram is developing a support document for Irish-medium settings. It will be available shortly. Details will be on Altram's website.Cosaint Leanaí

Cosaint Leanaí
Beidh traenáil Cosaint Leanaí ag tarlú ar an 23.08.18 in Óstán Walsh, Machaire Rátha.

Safeguarding
Safeguarding training will take place on the 23.08.17 in Walsh's Hotel, Maghera.

Beidh leabhair rolla agus féilirí ar fáil ag an traenáil seo.

Roll books and calendars will be available at this training.

Claraigh don traenáil seo ag:https://www.altram.org/traen%C3%A1il-cosaint-leanai-child-protection-tra...

 Clár traenála

Tá clár  traenála Altram 2018-2019 ar fáil anois. Lean an nasc seo le cóip de dhátaí traenála 2018-2019 a fheiceáil.                                                                        

Altram’s 2018-2019 training programme is available now. Follow this link to see a copy of 2018-2019 training dates.  Pages