Nuacht

Traenáil ar fáil

 

An tábhacht leis an scéalaíocht sna luathbhlianta
The importance of storytelling in the early years

 

25ú & 26ú Lúnasa 2021

25th & 26th August 2021

Cláraigh anseo!

 Traenáil Chosaint Leanaí - Child Protection Training

Traenáil Chosaint Leanaí ar fáil @23ú Lúnasa 2021.

Cláraigh anseo!

 

 Aistriú -Transition: ‘The Big Move ; Ag aistriú go rang a haon’

Beidh an seisiún traenála seo ag díriú isteach ar an aistriú ón Naíscoil go rang a haon. De thoradh ar an dian ghlasáil sínte, beidh cuma difriúil ar an phróiseas aistriú i mbliana. 

Bígí linn Dé Luain 17ú Bealtaine @1.30-2.30 pm 

Cláraigh anseo!

Nuair atá tú cláraithe, gheobhaidh tú nasc chuig an seisiún fríd r-phost.

 


 

This training session will focus on the transition from Naíscoil to rang a haon. As a result of the restrictions placed on settings and the extended lockdowns, the transition process will be different to normal this year. We will spend this session looking in more detail at the transition process itself.

Join us on Monday 17th May @1.30-2.30 pm

Register here!

Once registered you will receive a link to the session via email.

 


 

 

 

 

 Ag soláthar an churaclaim réamhscolaíochta lasmuigh - Delivering the pre-school curriculum outdoors

 

Tá Altram fíor-áthasach le fógairt go bhfuil Clare Devlin ag obair linn le seisiún traenála a sholáthar daoibh ar

‘Ag soláthar an churaclaim réamhscolaíochta lasmuigh’ 

De dheasca Coibhid19,  molann an treoir a chuireadh amach chuig suíomhanna Oideachais, gur chóir béim a bheith ar thaithí fhoghlama lasmuigh. Dá thoradh, tá seisiún eagraithe againn le smaointe, comhairle agus tacaíocht a thabhairt daoibh agus sibh ag pleanáil tabhairt faoin churaclam lasmuigh.             

Bígí linn Dé Céadaoin 24ú Márta @1-4 pm 

Cláraigh anseo!

Nuair atá tú cláraithe, gheobhaidh tú nasc chuig an seisiún fríd r/phost

Beidh crannchur againn ar an lá, le roinnt duaiseanna ar fáil.


 


 

Altram is delighted to have Clare Devlin on board to facilitate the session

 ‘Delivering the Preschool Curriculum Outdoors-Covid Response’

Due to Covid19, guidance issued to Educational settings advises that there is more emphasis on delivering as much learning as possible outdoors. In light of this we have arranged this session to help equip practitioners with ideas and to ensure that there is more focus on planning for curriculum delivery outdoors.

Join us on Wednesday  24th March @1-4 pm 

Register here!

Once registered participants will receive an email with a link for the session.

A raffle will also be held for participants with a great prize to be won!

 

                                                                      Sraith seimineár ar líne ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Sraith seimineár ar líne ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Beidh sraith iontach seimineár ar líne ag titim amach idir 23 Feabhra agus an 24 Márta. Is féidir clárú do na seisiúin éagsúla ag na naisc thíos.

Reactálfar gach seimineár ar Zoom agus rachaidh nasc amach roimh ré le teacht ar gach ceann.

Dea-chleachtas agus smaointí iontacha le tacú leis an fhoghlaim agus leis an teagasc le linn na tréimhse seo!

Cláraigh anseo

 

 BlendEd NI Ag tacú leis an chianfhoghlaim sa Naíscoil - Supporting Remote Learning in the Preschool

Tá Altram fíor-áthasach a fhógairt go bhfuil BlendEd NI ag obair linn le seisiún traenála a sholáthar daoibh ar ‘Ag tacú leis an Chianfhoghlaim sa Naíscoil’
Tá an chianfhoghlaim dúshlánach go leor ach nuair a mbíonn tú ag brath ar shúgradh praiticiúil agus an cur chuige teagmhálach, cad é mar is féidir sin a dhéanamh go cianda?                             

Beidh muid ag roinnt smaointe agus leideanna fríd an seisiún seo ar dhóigheanna difriúla leis an fhoghlaim a roinnt go cianda.

Thig leat do cheisteanna a chur fríd an seisiún chomh maith.

Bígí linn -  Máirt 23ú Feabhra @2:00  i.n

Déan teagmháil le do chomhairleor luathbhlianta le clárú.

Nuair atá tú cláraithe, gheobhaidh tú nasc chuig an seisiún fríd r/phost.


Altram is delighted to have BlendEd NI on board to facilitate a session on ‘Supporting Remote Learning in the Preschool’

Remote learning is challenging at the best of times, but when you teach through hands-on, exploratory play, how can you facilitate this remotely?

This session will present tips and tricks and share practical

ideas on the use of different platforms to deliver learning

remotely.

Questions may be raised during the session.

Join us on Tuesday 23rd February @2pm 

Contact your EYS to register.

Once registered participants will receive an email with a link for the session.

 

 

 Tacaíocht cianfhoghlama - Remote learning support

In efforts to support parents in their role in remote learning we have developed a section specifically for parents which contains a variety of materials to support them in the delivery home learning. Click here for access to the Parents section.

These materials include language support sheets, which are based on everyday language and theme language, these are accessible through the Tacaíocht Teanga - Langauge support section. These are also found on our various social media platforms, primarily Facebook and Instagram. Click on the highlighted social media platform for direct access.

We have also developed some of our publications to allow ease of access on digital platforms, samples of these are uploaded onto our social media platforms, and can be found through the following links in our Parents section.

Ceol Leat - Songs & Rhymes

Using Irish at Home - Gaeilge sa bhaile

Spraoi spórt - Songs & actions

For some guidance and tips about home/remote learning click on the link below:

Tacaíocht cianfhoghlama - remote learning support

 

Any enquiries about resources can be made directly through our email eolas@altram.org

 

 

 

 Nollaig Shona!

Tá an Nollaig buailte linn! Nollaig mhór mhaith daoibh go léir!

Guímid gach sonas agus gach suaimhneas oraibh.

Beidh muid ar ais arís ar an Luan 4 Eanáir 2021.Traenáil d'Oifigeach Ainmnithe - Designated Officer Training

Dáta/Date: 07 Eanáir/January 2021

Am/Time: 9.30  – 3.30 

Ar/On: Microsoft Teams

  • Beidh an cúrsa oscailte anois do dhaoine a rinne cúrsa mar seo cheana nó do dhaoine ar mhian leo freastal ar chúrsa Oifigeach Ainmnithe don chéad uair 
  • The course is open to both those who have already attended a similar course or those who wish to attend a Designated Officer training course for the first time.

Cláraigh ANSEO 

Register HERE

 

 

 Traenáil Chosaint Leanaí - Safeguarding Training

Traenáil Chosaint Leanaí

Altram invites Naíscoil practitioners to attend Safeguarding Training

This session is suitable for staff and volunteers who work with children and young people.  Our qualified Keeping Safe  trainer will deliver an online training session which is designed to ensure that those who complete the training are compliant  with regional safeguarding requirements.

Register here!

Cuireann Altram fáilte roimh chleachtóirí naíscoile freastal ar ár dTraenáil Chosaint Leanaí

Tá an seisiún seo fóirsteanach d’fhoireann agus d’oibrithe   deonacha a oibríonn le páistí agus daoine óga. Cuirfidh ár dtraenálaí cáilithe seisiún traenála ar líne ar fáil atá dearaithe le cinntiú go mbeidh daoine a dhéanann an traenáil comhlíontach le riachtanais chosaint leanaí réigiúnaigh. 

Cláraigh anseo!

 

 Pages