Ranganna Gaeilge

Molann Altram go láidir dóibh siúd atá ag obair i naíscoileanna freastal a dhéanamh ar ranganna Gaeilge le tógail ar a gcuid scileanna sa teanga. Cé acu is cainteoir líofa, nó bunfhoghlaimeoir tú, beidh ranganna ar fáil in ionad in aice leat.

 

Is féidir leat eolas a fháil faoi ranganna Gaeilge anseo

 https://www.liofa.eu/learning-irish/classes

 

Irish Classes

Boy with TeddyAltram strongly recommends that those working in naíscoileanna attend Irish language classes to build on their language skills. Whether you are a fluent speaker, or a beginner, classes will be available in a centre near you.

You can get more information about Irish language classes here

 https://www.liofa.eu/learning-irish/classes