Ranganna Gaeilge

Molann Altram go láidir dóibh siúd atá ag obair i naíscoileanna freastal a dhéanamh ar ranganna Gaeilge le tógail ar a gcuid scileanna sa teanga. Cé acu is cainteoir líofa, nó bunfhoghlaimeoir tú, beidh ranganna ar fáil in ionad in aice leat.

Is féidir leat eolas a fháil faoi ranganna Gaeilge anseo:

 https://www.liofa.eu/learning-irish/classes

Tá cuid mhór ranganna Gaeilge ar fáil an samhradh seo (2018). Seo roinnt sampla ach tá a bhfad níos mó na seo ag dul ar aghaidh:

Ionad Uíbh Eachach: https://www.facebook.com/pages/biz/community_center-belfast-BT126/Ionad-...

Scoil Samhraidh Mhic Reachtain: http://mhicreachtain.com/en/mccracken-summer-school-2018/

An Droichead: http://www.androichead.com/

Cultúrlann (Béal Feirste): http://www.culturlann.ie/en/welcome/

Glór na Móna: http://www.glornamona.com/

An Carn: http://www.ancarn.org/en/home

Cultúrlann (Doire): http://culturlann.org/

Oideas Gael: http://www.oideas-gael.com/en/

Gaeltacht Thír Eoghain: http://cel525.wixsite.com/gaeltachtthireoghain

Gael Linn: http://www.gael-linn.ie/

Bígí leo!!

 

Irish Classes

Boy with TeddyAltram strongly recommends that those working in naíscoileanna attend Irish language classes to build on their language skills. Whether you are a fluent speaker, or a beginner, classes will be available in a centre near you.

You can get more information about Irish language classes here:

 https://www.liofa.eu/learning-irish/classes

There will be a lot of Irish classes on this summer (2018). Here are some examples, but there is lots more going on:

Ionad Uíbh Eachach: https://www.facebook.com/pages/biz/community_center-belfast-BT126/Ionad-...

Scoil Samhraidh Mhic Reachtain: http://mhicreachtain.com/en/mccracken-summer-school-2018/

An Droichead: http://www.androichead.com/

Cultúrlann (Béal Feirste): http://www.culturlann.ie/en/welcome/

Cultúrlann (Doire): http://culturlann.org/

An Carn: http://www.ancarn.org/en/home

Oideas Gael: http://www.oideas-gael.com/en/

Gaeltacht Thír Eoghain: http://cel525.wixsite.com/gaeltachtthireoghain

Gael Linn: http://www.gael-linn.ie/

Join them!