Traenáil seachtrach ábhartha

Tá cúrsaí ar Chroí-Thraenáil agus ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach ar fáil ón Pháirtnéireacht Chúram Leanaí: http://www.childcarepartnerships-ni.org/training-quality/

 

Tá réimse traenála maidir le Forbairt Leanaí; Bainistíocht – Forbairt Foirne; Meabhairshláinte agus Cosaint Leanaí ar fáil ó Páistí i dTuaisceart Éireann: http://www.ci-ni.org.uk/training

QCF Level 5: Seo cáilíocht nua (riachtanach) do stiúrthóirí i suíomhanna luathbhlianta: http://www.people-1st.co.uk/level-5-diploma-childcare. Beidh Gael Chúrsaí ag cur QCF Level 5 agus cúrsáí ábhartha eile ar fáil. Lean an nasc seo le níos mó eolais a fháil.

Relevant external training

Courses on Core Training and Continuing Professional Development are available from Childcare Partnership Training: http://www.childcarepartnerships-ni.org/training-quality/

Girl
A range of courses on Child development; Management – Staff development; Mental Health; and Safeguarding are available from Children in Northern Ireland: http://www.ci-ni.org.uk/training


QCF Level 5: this is a new (essential) qualification for leaders in early years settings:http://www.people-1st.co.uk/level-5-diploma-childcare. Gael Chúrsaí will be delivering QCF level 5 and other relevant courses. Follow this link for more information.