Ag soláthar an churaclaim réamhscolaíochta lasmuigh - Delivering the Preschool Curriculum Outdoors

De dheasca Coibhid19, molann an treoir a chuireadh amach chuig suíomhanna Oideachais, gur chóir béim a bheith ar thaithí fhoghlama lasmuigh. 

Due to Covid19, guidance issued to Educational settings advises that there is more emphasis on delivering as much learning as possible outdoors.

The documents below reinforce recent training and provide ideas for delivering learning outdoors.

‘Ag soláthar an churaclaim réamhscolaíochta lasmuigh’ - ‘Delivering the Preschool Curriculum Outdoors-Covid Response’

Considerations for planning outdoor provision

Images of outdoor learning