Spraoi Spórt

Is clár gníomhaíochtaí é Spraoi Spórt. Cuireann sé súgradh agus gluaiseacht fhisiceach chun cinn. Tá an clár bunaithe ar spraoi, agus tá amhráin agus cluichí corpraithe mar chuid den phacáiste ina bhfuil leabhar agus CD.


 

Spraoi Spórt

Spraoi Spórt is an activity programme. It promotes physical play and movement. The programme is based on fun, and songs and games are part  of the package which includes a book and a CD.

 

Click on the link below to download a copy of Spraoi Spórt in PDF format:

Spraoi Spórt

 

Click on the links below to access some songs with corresponding actions:

The warm up song Cá bhfuil mo chorp

Hocai Cocai

Léim suas

The cool down song Sín do lámha