Two Windows on the World

D'fhorbair ár gCathaoirleach, Áine Andrews Two Windows on the World . Is áis é dóibh siúd ar mian leo clár tumoideachais Gaeilge a chur i bhfeidhm i suíomhanna luathbhlianta. Tá pacáiste traenála ag dul leis an áis luachmhar seo. Foilsíodh an chéad chló in 2006 and an dara cló in 2016. Is é an chéad phacáiste traenála dá chineál d'earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge. 

Le cóip a ordú, déan teagmháil le: eolas@altram.org.

Two Windows on the World

Two Windows on the World  was developed by the Altram Chair, Áine Andrews. It is a resource for those wishing to implement an Irish language immersion programme in an early years setting. A training package accompanies this valuable resource. It was first published in 2006 and republished in 2016. It is the first training package of its kind for the Irish-medium early years settings.

To order a copy  contact: eolas@altram.org.