Warning message

Submissions for this form are closed.

Traenáil um Chosaint Leanaí - Safeguarding Training

Cuireann Altram fáilte roimh chleachtóirí naíscoile freastal ar ár dTraenáil um Chosaint Leanaí

Tá an seisiún seo fóirsteanach d’fhoireann agus d’oibrithe   deonacha a oibríonn le páistí agus daoine óga. Cuirfidh ár dtraenálaí cáilithe seisiún traenála ar líne ar fáil atá dearaithe le cinntiú go mbeidh daoine a dhéanann an traenáil comhlíontach le riachtanais chosaint leanaí réigiúnaigh. 

Bígí linn

Déardaoin 18ú Lúnasa 2022

@ 10.00-12.30.i.n. *Cúrsa athnuachana*

@ 10.00– 3.00 i.n. *Traenáil iomlán*

@Naíscoil Mhachaire Rátha

Críochnóidh clárú

Máirt 16ú Lúnasa 2022 @12.00in

 

 

 

Altram invites Naíscoil practitioners to attend Safeguarding Training

This session is suitable for staff and volunteers who work with children and young people.  Our qualified Keeping Safe  trainer will deliver an online training session which is designed to ensure that those who complete the training are compliant  with regional safeguarding requirements.

Join us on

Thursday 18th August 2022

@ 10.00-12.30pm *Refresher course*

@ 10.00– 3.00pm *Full Training*

@Naíscoil Mhachaire Rátha

Please note registration will close on 

Tuesday 16th  August 2022 @12.00pm

**THIS TRAINING WILL BE FACE TO FACE**