Warning message

Submissions for this form are closed.

Traenáil um Chosaint Leanaí - Safeguarding Training

Cuireann Altram fáilte roimh chleachtóirí naíscoile freastal ar ár dTraenáil um Chosaint Leanaí

Tá an seisiún seo fóirsteanach d’fhoireann agus d’oibrithe deonacha a oibríonn le páistí agus daoine óga. Cuirfidh ár dtraenálaí cáilithe seisiún traenála ar líne ar fáil atá dearaithe le cinntiú go mbeidh daoine a dhéanann an traenáil comhlíontach le riachtanais chosaint leanaí réigiúnaigh. 

Bígí linn

Céadaoin 16ú Lúnasa 2023 @ 10.00-13.00.i.n

agus 

Déardaoin 17ú Lúnasa 2023 @ 10.00-13.00.i.n

beidh an traenáil seo ar líne @zoom

 

***Druidte***

 

 


 

 

 

Altram invites Naíscoil practitioners to attend Safeguarding Training

This session is suitable for staff and volunteers who work with children and young people.  Our qualified Keeping Safe  trainer will deliver an online training session which is designed to ensure that those who complete the training are compliant  with regional safeguarding requirements.

Join us on

Wednesday 16th August 2023 @ 10.00-13.00.p.m

and

Thursday 17th August 2023 @ 10.00-13.00.p.m

this training is online @zoom

 

***Registration is closed***

 

**THIS TRAINING WILL BE ONLINE**