Gaeilge sa Bhaile - Using Irish at Home

Tá naoi leabhar agus dlúthdhiosca san áis seo atá dírithe ar thuismitheoirí. Tugann sé frásaí úsáideacha do thuismitheoirí a thig leo úsáid sa bhaile le páistí s'acu - frásaí cosúil le: Ar mhaith leat rud éigin a ithe? /An bhfuil ocras ort?/Cad é atá cearr?'  Cuidíonn sé go mór le páistí atá ag freastal ar oideachas lán-Ghaeilge má bhaineann tuismitheoirí úsáid as Gaeilge sa bhaile.

Foilsíodh an áis seo i gcomhpháirtíocht le Gaelscoil na bhFál in 2015. Tá £10 ar an phacáiste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

There are nine books and a cd in this resource which is targeted at parents. It provides useful phrases for parents which they can use with their children - phrases like: 'Ar mhaith leat rud éigin a ithe? (Would you like something to eat?)/Cad é atá cearr? (What's wrong?)/An bhfuil ocras ort?' (Are you hungry?). It is very helpful to children attending Irish medium education if their parents use Irish at home.

This resource was published with Gaelscoil na bhFál in 2015. The package costs £10.

 

Click on the images below to access audiovisual copies of books from the Using Irish at Home pack: