Seirbhís nochta Access NI

Feidhmníonn Altram mar chomhlacht chláraithe le Access NI a dhéanann seiceáil ar stair choiriúil fríd Access NI. Seo seribhís nochta atá ar fáil ar fud fad an tuaiscirt do bhaill Altram. Cuirfidh seo in iúl duit má tá ciontuithe coiriúla ar bith nó urchosc ó bheith ag obair le páistí nó le grúpaí leochaileacha ag iarrthóir nó oibrí deonach. Ba chóir go bhfuil oibrithe seiceáilte sula dtosaíonn siad fostaíocht s’acu.

Costais

Iarratas breisithe @ £33.00 an duine

Má tá tú ag iarraidh an tseirbhís seo a úsáid agus chun an t-eolas cuí a phlé déan teagmháil leis an fhoireann ar 02890332517/02871363703 nó le r-phost: aisling@altram.org

Access NI Disclosure Service

Altram  is a registered body with Access NI and is able to carry out criminal history checks through Access NI. This is a disclosure service that we provide throughout the North for our members which will inform you if a member of staff has ever been convicted of a criminal offence or are barred from working with children or other vulnerable groups. Staff must be vetted before commencing employment.

We are able to provide an online disclosure service and arrangements can be made to carry out all the necessary identification verification checks required prior to our online service.

Prices

Enhanced application @ £33.00 per person

If you wish to avail of this service and discuss required information further please contact our team on 02890332517/02871363703 or email aisling@altram.org

 

Policies in relation to disclosure services and the Access NI code of practice are avilable to download here:

Altram Access NI Handling, Storage & disposal of disclosure information policy

Access NI-Altram Policy on the Recruitment of Ex-Offenders

Access NI-Code-of-Practice

 

AccessNI supplies criminal history checks upon request, primarily to help   make recruitment decisions, some organisations are required by law to consider the suitability of applicants for certain positions and to ensure that they are not barred from working with vulnerable groups such as children.