Spraoi Spórt - Songs & Actions

Is clár gníomhaíochta é Spraoi Spórt. Cuireann sé súgradh fisiciúil agus gluaiseacht chun cinn. Tá an clár bunaithe ar spraoi, agus tá amhráin agus cluichí mar chuid den phacáiste ina bhfuil leabhar agus CD. Úsáideann cleachtóirí an leabhar go príomha chun an clár a chur i láthair, ach tá gníomhaíochtaí agus amhráin ann ar féidir a dhéanamh sa bhaile.

Spraoi Spórt is an activity programme. It promotes physical play and movement. The programme is based on fun, and songs and games are part  of the package which includes a book and a CD. The book is primarily used by practiitoners to deliver the programme, however there are activities and songs that can be carried out at home.

 

  • Cliceáil ar an nasc thíos chun cóip de Spraoi Spórt a íoslódáil i bhformáid PDF:
  • Click on the link below to download a copy of Spraoi Spórt in PDF format:

Spraoi Spórt

 

  • Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar roinnt amhrán le gníomhartha dá réir:
  • Click on the links below to access some songs with correponding actions 

An t-amhrán réamhaclaíochta /The warm up song Cá bhfuil mo chorp

Hocai Cocai

Léim suas

An t-amhrán suaimhniú / The cool down song Sín do lámha