Cnuasoiliúint

Cuireann Altram traenáil rialta ar fáil do dhaoine atá ag obair sna naíscoileanna. Déanann an traenáil seo freastal ar riachtanais na hearnála agus tugann sé tacaíocht d’fhoirinn naíscoileanna. I measc na nithe atá san áireamh sna seisiúin, tá breathnú agus measúnú; féinluacháil; curaclam; tumoideachas; bainistiú iompraíochta; foghlaim trí shúgradh agus súgradh faoin aer. Bhí seisiún traenála ar Two Windows on the World i Mí na Samhna 2016 agus d'amharc an cnuasoiliúint i mí Feabhra 2017 ar ag bain úsáid as uisce agus gaineamh i suíomh luathbhlianta.

Cluster training

BirdAltram regularly offers high quality training to those working in naíscoileanna. This training addresses need within the sector and supports naíscoil staff. It covers sessions dealing with (for example): planning for the curriculum; observation and assessment; self-evaluation; curriculum; immersion education; behaviour management; learning through play; outdoor play. There was a training session on Two Windows on the World in November 2016 and the cluster training in February 2017 explored using sand and water in an early years setting.