BlendEd NI Ag tacú leis an chianfhoghlaim sa Naíscoil - Supporting Remote Learning in the Preschool

Tá Altram fíor-áthasach a fhógairt go bhfuil BlendEd NI ag obair linn le seisiún traenála a sholáthar daoibh ar ‘Ag tacú leis an Chianfhoghlaim sa Naíscoil’
Tá an chianfhoghlaim dúshlánach go leor ach nuair a mbíonn tú ag brath ar shúgradh praiticiúil agus an cur chuige teagmhálach, cad é mar is féidir sin a dhéanamh go cianda?                             

Beidh muid ag roinnt smaointe agus leideanna fríd an seisiún seo ar dhóigheanna difriúla leis an fhoghlaim a roinnt go cianda.

Thig leat do cheisteanna a chur fríd an seisiún chomh maith.

Bígí linn -  Máirt 23ú Feabhra @2:00  i.n

Déan teagmháil le do chomhairleor luathbhlianta le clárú.

Nuair atá tú cláraithe, gheobhaidh tú nasc chuig an seisiún fríd r/phost.


Altram is delighted to have BlendEd NI on board to facilitate a session on ‘Supporting Remote Learning in the Preschool’

Remote learning is challenging at the best of times, but when you teach through hands-on, exploratory play, how can you facilitate this remotely?

This session will present tips and tricks and share practical

ideas on the use of different platforms to deliver learning

remotely.

Questions may be raised during the session.

Join us on Tuesday 23rd February @2pm 

Contact your EYS to register.

Once registered participants will receive an email with a link for the session.