Traenáil

Cuireann Altram cláir ilchineálacha oiliúna ar fáil atá dírithe ar sholáthar den ardchaighdeán maidir le cúram leanaí lán-Ghaeilge – ó thraenáil teistithe go ceardlanna saincheaptha. Tugtar an oiliúint do dhaoine atá ag obair in earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge, go príomha. Ach ó am go chéile, tugtar oiliúint do thuismitheoirí agus do choistí bainistíochta naíscoile chomh maith.

Lean an nasc seo le cóip de dhátaí traenála  2019 - 2020 a fheiceáil.

 

Training

Children in BedAltram delivers a wide range of training programmes which promote the provision of high quality early years childcare through the medium of Irish - from accredited training to bespoke workshops.  Training is provided primarily for those involved in the Irish-medium early years sector. From time to time, training is provided for parents and management committees in naíscoileanna as well.

Follow this link to see a copy of 2019 - 2020 training dates.