Amhráin agus Rannta

Cuidíonn amhráin agus rannta go mór le scileanna teanga a fhorbairt. Tá siad ina áis iontach le sprioctheanga agus struchtúr theanga a tharraingt anuas ar bhonn nádúrtha. Tá neart amhráin molta againn thar na blianta agus tá sampla de na hamhráin sin thíos faoi. Bain úsáid astu agus bain triail as d'amhráin féin a chumadh!

Songs and rhymes are an excellent tool for developing language skills. They are a great for introducing target language and sentence structure in a natural way. We have recommended a range of songs over the years and have included a sample of those songs below. Use them within your settings and have a go at composing your own songs!

Andaí Falsa
Aon, dó, trí
Buail an taos
Cá bhfuil do chluasa?
Cé atá ina luí?
Dorn ar dhorn
Is maith liom bainne
Is maith liom súgradh le huisce
Líon an buicéad
O is maith liom gaineamh
Péint 's scuab 's páipéar
Sín do lámha
Báisteach
An Stoirm
An t-Iora Rua
Iora Rua ar an Fhéar
Duilleoga
Roille, Roille, Ráinne
Cístí deasa
Coinín Beag
Tá úlla ag fás ar an chrann
Tá babaí sa chóiste