Ceol Leat!

Leanann Altram leis ag cur áiseanna ábhartha ar fáil don earnáil luathbhlianta lán-Ghaeilge. Seo thíos cuid de na foilseacháin a foilsíodh:

 

  • Ceol Leat! - bailiúchán dátheangach de shean-rannta agus rannta nuachumtha ag Róise Ní Bhaoill, as Gaeltacht Thír Chonáil. Tá dhá dhlúthdhiosca leis an leabhar. Ceolann Gráinne Holland na hamhráin agus na rannta ar DD 1, agus léann sí focla na n-amhrán ar DD 2 le cuidiú le húsáideoirí, nach bhfuil an teanga acu, cleachtadh a dhéanamh ar fhocla na n-amhrán. Cuideoidh an áis úsáideach seo le do pháiste tógáil ar a stór rannta agus amhrán. Tá sé aitheanta le fada go bhfuil cuid mhór buntáistí leis an rannaireacht. Cuidíonn siad le páistí foghlaim faoi struchtúr teanga agus méadaíonn sé a stór focal. Foghlaimíonn siad faoi thiunairde, cheol agus rithim chomh maith. Tá ról ag an rannaireacht fosta maidir le féinmhuinín and féinléiriú. Is deas againn go bhfuil an chéad sraith den leabhar díolta amach agus go bhfuil muid ag déanamh an dara cló. Má leanann tú an nasc seo gheobhaidh tú PDF de Ceol Leat!  Le cóip den leabhar agus an dlúthdhioscaí a ordú, déan teagmháil le: eolas@altram.org. Foilsíodh an chéad chló in 2016. Tá £10 ar an leabhar.                                                                                                               
Ceol Leat!

Altram continues to provide the Irish-medium early years sector with a range of useful resources. Here are a few of our recent publications:

 

  • Ceol Leat! is a bilingual collection of old favourites and new rhymes composed by Róise Ní Bhaoill, a native speaker from Donegal. It comes with two CDs. Gráinne Holland performs the songs and rhymes on CD 1, while she reads the words of all the songs on CD 2 to help users, who may not speak Irish, familiarise themselves with the song lyrics. This useful resource will help build your child’s store of songs and rhymes. The many advantages of rhyming have long been recognised. They help children learn about language structure and build vocabulary. They also learn about pitch, music and rhythm. Singing and reciting rhymes also play a role in developing confidence, creativity and self-expression. We are pleased to say that this resource sold out in a matter of months and we are now onto the second imprint. If you follow this link, you will find a copy of Ceol Leat!  To order a copy of the book and CDs contact: eolas@altram.org. The book was first published in 2016. It costs £10.