Seirbhís tacaíochta do choistí

Tá Altram tiomanta do thógáil and fhorbairt chumais in earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge. Tugtar comhairle agus tacaíocht do choistí bainistíochta maidir le soláthar ardchaighdeáin sna luathbhlianta lán-Ghaeilge. Tugtar treoir chomh maith maidir le reachtaíocht, traenáil agus straitéisí maoinithe. Tugann an seirbhís inniúlachta réigiúnach tacaíocht do choistí bainistíochta maidir le háiteanna a fháil agus a chaomhnú ar an Preschool Education Expansion Programme (PEAG) chomh maith.
 
Déanann Altram ionadaíocht d’earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge ar eagrais ábhartha, mar shampla, PEAG agus an Pháirtíocht Chúram Leanaí. Tá ionchur ag an Oifigeach Inniúlachta Réigiúnach maidir le forbairt straitéiseach agus oibríochtúil Altram i dtreo sholáthar sheirbhísí ardchaighdeáin luathbhlianta lán-Ghaeilge do phobal na Gaeilge.
 
Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Oifigeach Inniúlachta Réigiúnach ag: danny@altram.org.

 

 

Support services for committees
Altram is committed to building capacity in the Irish-medium early years sector. It provides advice and support to management committees regarding the provision of high quality Irish-medium early years education. Guidance is also provided in relation to legislation, training and funding strategies. The regional capacity service also supports management committees to access and maintain places within the Preschool Education Expansion Programme (PEAG).
 
Altram represents the Irish-medium early years sector on all relevant bodies, for example, PEAG and the Childcare Partnership. The Regional Capacity Officer also contributes to the strategic and operational development of Altram to ensure high quality Irish-medium early years services for the Irish language community.

 

Further information is available from the Regional Capacity Officer at: danny@altram.org.