Ceardlanna

Cuirtear ceardlanna rialta ar fáil le deis a thabhairt don chomhphlé agus cur le scileanna agus saineolas na hearnála. Clúdaítear raon leathan ábhar agus bíonn siad ag freagairt de riachtanais na hearnála. Ar na ceardlanna is deireanaí, bhí ceardlanna do thuismitheoirí a cuireadh ar fáil i nDoire agus i nDún Geimhin. Thug siad deis do thuismitheoirí ábhar dóchais agus imní maidir lena gcuid páistí a chur chuig gaelscoileanna a phlé. Pléadh an soláthar iomlán ón naíscoil go dtí an mheánscoil. Bhí ardleibhéal rannpháirtíocht agus ionchuir ó thuismitheoirí, oideachasóirí agus ó iardhalta gaeloideachais. Bhí an t-aischothú ón imeacht an-dearfach.

 

Workshops

Altram regularly delivers workshops to provide a space for dialogue and to increase skills and knowledge within the sector. They cover a wide range of topics and are responsive to the needs of the sector. Recent workshops included workshops for parents, which were held in Derry and Dungiven. They gave parents an opportunity to discuss their hopes and fears about sending their children to Irish-medium schools. Discussions included the full range of provision from preschool to post-primary education. The workshops were very participative and included a high level of input from parents, educationalists and a former Irish-medium student. Feedback from the event was very positive.