Nuacht

Ag Comhchruthú na hAnaithnide - Co-creating the Unknown

Considerations for transitions

De dheasca Covid-19 beidh muid ag cur traenála ar fáil ar líne. Ní mór duit clárú le slí isteach a fháil chuige. I ndiaidh duit clárú beidh pasfhocal seolta chugat chun áiseanna traenála a fháil. Beidh an traenáil réamhthaifeadta agus beidh an cur i láthair agus na hacmhainní tacaíochta ar fáil le híoslódáil ar feadh seachtaine.

Clárúcháin druidte

Due to Covid-19 we will be providing training online. You must register to access the training. After registration you will be sent a password in order to access the training resources. The training will be pre-recorded, the presentation and support resources will be available to download for a week. You will be notified when the training goes live.

Registration closedImeacht Traenála - Training Event

Idirghabhála Teiripeacha sna Luathbhlianta -

Therapeutic Interventions in the Early Years

Rathmore Centre - Doire / Derry

28/2/2020

Cláraigh ANSEO - Register HERE

 Deis Traenála - Training opportunity


Oiliúint Ról & Fhreagrachtaí do Choistí Bainistíochta /

Management Committee Roles and Responsibilities Training

Tá Childcare Partnerships ag cur deiseanna oiliúna ar fáil Saor in Aisce do Choistí Bainistíochta.

Faigh sonraí ANSEO.

The Childcare Partnerships are offering FREE training for Management Committees.

Find details of the training HERE.

-------------------------------------

Déan iarratais ar shíomh Childcare Partnerships:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/. 

Submit applications on Childcare Partnerships website:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/.Ceardlann Bhainistíochta 2019 / Management Workshop 2019

Ceardlann do choiste bainistíochta na naíscoile

Workshop for management committees

Dáta/date: 23rd February 2019

Áit/place: O Neill Arms Hotel Toomebridge

Am/time: 9.30 am-1.30 pm

Aoí-chainteoirí/key speakers:

· Jill Garland (Education Training Inspectorate)

· Clare Devlin (Early Years Consultant)

Cláraigh ANSEO - Register HEREImeachtaí atá ag teacht aníos - Fómhar 2018

Comhdháil Altram

Óstán Dhún Sailí, Aontroim - 12ú Deireadh Fómhair 2018 - 9.30rn -  2.15in

Adverse Childhood Experiences - Connected for Life

CCEA Preschool Curricular Guidance (2018) Irish-medium Support Material - Áine Andrews

Cláraigh ANSEO

------------------------------------------------------------------------------

Altram Conference

Dunsilly Hotel, Antrim - 12th October 2018 - 9.30am -  2.15pm

Adverse Childhood Experiences - Connected for Life

CCEA Preschool Curricular Guidance (2018) Irish-medium Support Material - Áine Andrews

Register HERETá traenáil ag teacht aníos....

Cnuasoiliúint
29.08.18 NICVA, Béal Feirste
30.08.18 Ionad Ráth Mór, Doire

Beidh ionchur tábhachtach ar an timthriall pleanála ó Jill Garland ón Education and Training Inspectorate.

Cluster Training
29.08.18 Gaelscoil na bhFál, Belfast
30.08.18 Rathmore Centre, Derry

There will be important input about the planning cycle from Jill Garland from the Education and Training Inspectorate.Caipéis nua CCEA

Tá Curricular Guidance for Pre-School Education leasaithe ag CCEA. Tá an cháipéis ar fáil anseo: http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Tá Altram ag forbairt cáipéise thacaíochta do shuíomhanna lán-Ghaelige. Beidh seo ar fáil roimh i bhfad. Beidh sonraí ar shuíomh gréasáin Altram.

CCEA has revised its Curricular Guidance for Pre-School Education. The document is available here:  http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Altram is developing a support document for Irish-medium settings. It will be available shortly. Details will be on Altram's website.Cosaint Leanaí

Cosaint Leanaí
Beidh traenáil Cosaint Leanaí ag tarlú ar an 23.08.18 in Óstán Walsh, Machaire Rátha.

Safeguarding
Safeguarding training will take place on the 23.08.17 in Walsh's Hotel, Maghera.

Beidh leabhair rolla agus féilirí ar fáil ag an traenáil seo.

Roll books and calendars will be available at this training.

Claraigh don traenáil seo ag:https://www.altram.org/traen%C3%A1il-cosaint-leanai-child-protection-tra...

 Clár traenála

Tá clár  traenála Altram 2018-2019 ar fáil anois. Lean an nasc seo le cóip de dhátaí traenála 2018-2019 a fheiceáil.                                                                        

Altram’s 2018-2019 training programme is available now. Follow this link to see a copy of 2018-2019 training dates.  Comhghairdeas

Tá lúcháir ar Altram cur in iúl gur bhronn Families First gradam gaisce saoil ar ár mball boird Sue Pentel ag an deireadh seachtaine. Ár gcomhghairdeas le Sue don ainmniúchán agus don ghradam tuillte go mór. 

Altram is delighted to announce that board member Sue Pentel received a lifetime achievement award from Families First at the week-end. Our congratulations go to Sue for this well-deserved nomination and award. Pages