Nuacht

Comhdháil 2020

***Comhdháil Altram 2020 curtha siar***

 

Is oth linn a fhógairt gurbh éigean Comhdháil Altram, a bhí le bheith ann ar an 16ú Márta, a chur siar. Tharraing cuid de na cainteoirí amach mar gheall ar buairimh taistil a bhaineann le COVID 19. Tá muid ag dúil leis an Chomhdháil a reáchtáil arís ag dáta níos moille anonn agus coinneoidh muid i dteagmháil libh idir an dá linn. Tá muid ag dúil leis an chlár ama céanna a úsáid más féidir.

Go raibh maith agaibh as suim a léiriú sa Chomhdháil agus gabhaigí ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

 

***Altram Conference 2020 postponed***

 

We regret to announce that Altram’s Conference, which was to be held on March 16th, has now been postponed. Some of the speakers have withdrawn due to concerns around travelling and COVID 19. We hope to arrange our Conference for a later date and we will keep in touch with you until then. We hope to use the same programme again if possible.

Many thanks for expressing an interest in the Conference and we apologise for any inconvenience.Ag Comhchruthú na hAnaithnide - Co-creating the Unknown

Considerations for transitions

De dheasca Covid-19 beidh muid ag cur traenála ar fáil ar líne. Ní mór duit clárú le slí isteach a fháil chuige. I ndiaidh duit clárú beidh pasfhocal seolta chugat chun áiseanna traenála a fháil. Beidh an traenáil réamhthaifeadta agus beidh an cur i láthair agus na hacmhainní tacaíochta ar fáil le híoslódáil ar feadh seachtaine.

Clárúcháin druidte

Due to Covid-19 we will be providing training online. You must register to access the training. After registration you will be sent a password in order to access the training resources. The training will be pre-recorded, the presentation and support resources will be available to download for a week. You will be notified when the training goes live.

Registration closedImeacht Traenála - Training Event

Idirghabhála Teiripeacha sna Luathbhlianta -

Therapeutic Interventions in the Early Years

Rathmore Centre - Doire / Derry

28/2/2020

Cláraigh ANSEO - Register HERE

 Deis Traenála - Training opportunity


Oiliúint Ról & Fhreagrachtaí do Choistí Bainistíochta /

Management Committee Roles and Responsibilities Training

Tá Childcare Partnerships ag cur deiseanna oiliúna ar fáil Saor in Aisce do Choistí Bainistíochta.

Faigh sonraí ANSEO.

The Childcare Partnerships are offering FREE training for Management Committees.

Find details of the training HERE.

-------------------------------------

Déan iarratais ar shíomh Childcare Partnerships:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/. 

Submit applications on Childcare Partnerships website:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/.Ceardlann Bhainistíochta 2019 / Management Workshop 2019

Ceardlann do choiste bainistíochta na naíscoile

Workshop for management committees

Dáta/date: 23rd February 2019

Áit/place: O Neill Arms Hotel Toomebridge

Am/time: 9.30 am-1.30 pm

Aoí-chainteoirí/key speakers:

· Jill Garland (Education Training Inspectorate)

· Clare Devlin (Early Years Consultant)

Cláraigh ANSEO - Register HEREImeachtaí atá ag teacht aníos - Fómhar 2018

Comhdháil Altram

Óstán Dhún Sailí, Aontroim - 12ú Deireadh Fómhair 2018 - 9.30rn -  2.15in

Adverse Childhood Experiences - Connected for Life

CCEA Preschool Curricular Guidance (2018) Irish-medium Support Material - Áine Andrews

Cláraigh ANSEO

------------------------------------------------------------------------------

Altram Conference

Dunsilly Hotel, Antrim - 12th October 2018 - 9.30am -  2.15pm

Adverse Childhood Experiences - Connected for Life

CCEA Preschool Curricular Guidance (2018) Irish-medium Support Material - Áine Andrews

Register HERETá traenáil ag teacht aníos....

Cnuasoiliúint
29.08.18 NICVA, Béal Feirste
30.08.18 Ionad Ráth Mór, Doire

Beidh ionchur tábhachtach ar an timthriall pleanála ó Jill Garland ón Education and Training Inspectorate.

Cluster Training
29.08.18 Gaelscoil na bhFál, Belfast
30.08.18 Rathmore Centre, Derry

There will be important input about the planning cycle from Jill Garland from the Education and Training Inspectorate.Caipéis nua CCEA

Tá Curricular Guidance for Pre-School Education leasaithe ag CCEA. Tá an cháipéis ar fáil anseo: http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Tá Altram ag forbairt cáipéise thacaíochta do shuíomhanna lán-Ghaelige. Beidh seo ar fáil roimh i bhfad. Beidh sonraí ar shuíomh gréasáin Altram.

CCEA has revised its Curricular Guidance for Pre-School Education. The document is available here:  http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Altram is developing a support document for Irish-medium settings. It will be available shortly. Details will be on Altram's website.Cosaint Leanaí

Cosaint Leanaí
Beidh traenáil Cosaint Leanaí ag tarlú ar an 23.08.18 in Óstán Walsh, Machaire Rátha.

Safeguarding
Safeguarding training will take place on the 23.08.17 in Walsh's Hotel, Maghera.

Beidh leabhair rolla agus féilirí ar fáil ag an traenáil seo.

Roll books and calendars will be available at this training.

Claraigh don traenáil seo ag:https://www.altram.org/traen%C3%A1il-cosaint-leanai-child-protection-tra...

 Clár traenála

Tá clár  traenála Altram 2018-2019 ar fáil anois. Lean an nasc seo le cóip de dhátaí traenála 2018-2019 a fheiceáil.                                                                        

Altram’s 2018-2019 training programme is available now. Follow this link to see a copy of 2018-2019 training dates.  Pages