Nuacht

Tacaíocht cianfhoghlama - Remote learning support

In efforts to support parents in their role in remote learning we have developed a section specifically for parents which contains a variety of materials to support them in the delivery home learning. Click here for access to the Parents section.

These materials include language support sheets, which are based on everyday language and theme language, these are accessible through the Tacaíocht Teanga - Langauge support section. These are also found on our various social media platforms, primarily Facebook and Instagram. Click on the highlighted social media platform for direct access.

We have also developed some of our publications to allow ease of access on digital platforms, samples of these are uploaded onto our social media platforms, and can be found through the following links in our Parents section.

Ceol Leat - Songs & Rhymes

Using Irish at Home - Gaeilge sa bhaile

Spraoi spórt - Songs & actions

For some guidance and tips about home/remote learning click on the link below:

Tacaíocht cianfhoghlama - remote learning support

 

Any enquiries about resources can be made directly through our email eolas@altram.org

 

 

 

 Nollaig Shona!

Tá an Nollaig buailte linn! Nollaig mhór mhaith daoibh go léir!

Guímid gach sonas agus gach suaimhneas oraibh.

Beidh muid ar ais arís ar an Luan 4 Eanáir 2021.Traenáil d'Oifigeach Ainmnithe - Designated Officer Training

Dáta/Date: 07 Eanáir/January 2021

Am/Time: 9.30  – 3.30 

Ar/On: Microsoft Teams

  • Beidh an cúrsa oscailte anois do dhaoine a rinne cúrsa mar seo cheana nó do dhaoine ar mhian leo freastal ar chúrsa Oifigeach Ainmnithe don chéad uair 
  • The course is open to both those who have already attended a similar course or those who wish to attend a Designated Officer training course for the first time.

Cláraigh ANSEO 

Register HERE

 

 

 Traenáil Chosaint Leanaí - Safeguarding Training

Traenáil Chosaint Leanaí

Altram invites Naíscoil practitioners to attend Safeguarding Training

This session is suitable for staff and volunteers who work with children and young people.  Our qualified Keeping Safe  trainer will deliver an online training session which is designed to ensure that those who complete the training are compliant  with regional safeguarding requirements.

Register here!

Cuireann Altram fáilte roimh chleachtóirí naíscoile freastal ar ár dTraenáil Chosaint Leanaí

Tá an seisiún seo fóirsteanach d’fhoireann agus d’oibrithe   deonacha a oibríonn le páistí agus daoine óga. Cuirfidh ár dtraenálaí cáilithe seisiún traenála ar líne ar fáil atá dearaithe le cinntiú go mbeidh daoine a dhéanann an traenáil comhlíontach le riachtanais chosaint leanaí réigiúnaigh. 

Cláraigh anseo!

 

 Cnuasoiliúint Téarma 1 2020

Cnuasoiliúint - Téarma 1

Smaointe ar chur i bhfeidhm na foghlama chumaisc

Tugann Altram cuireadh do chleachtóirí Naíscoile freastal ar sheisiún cnuasoiliúna Téarma 1

Díreoidh an seisiún seo ar gnéithe éagsúla ba chóir a chur san áireamh mar ullmhúchán i gcur i bhfeidhm na foghlama chumaisc.

 

**Tá clárúchán druidte**

 Coróinvíreas Covid 19

A chairde,
Den chor seo, i lár an Choróinvíris Covid 19, tá oifig s’againne druidte agus dá dheasca sin, níl muid in ann na scairteanna guthán a fháil ach tá foireann Altram ar fáil fríd r/phost. Tá na sonraí sin ar an suíomh seo fríd ‘Fúinn - Teagmháil' nó ar ár suíomh fríd an nasc SEO

#CoinnighSlán 

 

 

At this time during Coronavirus Covid 19, our office is closed and, to that end, we are unable to receive phonecalls, however Altram staff are contactable through email.  Those details are available on this site under ‘About - contact’ or on our website by clicking HERE

#StaySafe                  Comhdháil 2020

***Comhdháil Altram 2020 curtha siar***

 

Is oth linn a fhógairt gurbh éigean Comhdháil Altram, a bhí le bheith ann ar an 16ú Márta, a chur siar. Tharraing cuid de na cainteoirí amach mar gheall ar buairimh taistil a bhaineann le COVID 19. Tá muid ag dúil leis an Chomhdháil a reáchtáil arís ag dáta níos moille anonn agus coinneoidh muid i dteagmháil libh idir an dá linn. Tá muid ag dúil leis an chlár ama céanna a úsáid más féidir.

Go raibh maith agaibh as suim a léiriú sa Chomhdháil agus gabhaigí ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

 

***Altram Conference 2020 postponed***

 

We regret to announce that Altram’s Conference, which was to be held on March 16th, has now been postponed. Some of the speakers have withdrawn due to concerns around travelling and COVID 19. We hope to arrange our Conference for a later date and we will keep in touch with you until then. We hope to use the same programme again if possible.

Many thanks for expressing an interest in the Conference and we apologise for any inconvenience.Ag Comhchruthú na hAnaithnide - Co-creating the Unknown

Considerations for transitions

De dheasca Covid-19 beidh muid ag cur traenála ar fáil ar líne. Ní mór duit clárú le slí isteach a fháil chuige. I ndiaidh duit clárú beidh pasfhocal seolta chugat chun áiseanna traenála a fháil. Beidh an traenáil réamhthaifeadta agus beidh an cur i láthair agus na hacmhainní tacaíochta ar fáil le híoslódáil ar feadh seachtaine.

Clárúcháin druidte

Due to Covid-19 we will be providing training online. You must register to access the training. After registration you will be sent a password in order to access the training resources. The training will be pre-recorded, the presentation and support resources will be available to download for a week. You will be notified when the training goes live.

Registration closedImeacht Traenála - Training Event

Idirghabhála Teiripeacha sna Luathbhlianta -

Therapeutic Interventions in the Early Years

Rathmore Centre - Doire / Derry

28/2/2020

Cláraigh ANSEO - Register HERE

 Deis Traenála - Training opportunity


Oiliúint Ról & Fhreagrachtaí do Choistí Bainistíochta /

Management Committee Roles and Responsibilities Training

Tá Childcare Partnerships ag cur deiseanna oiliúna ar fáil Saor in Aisce do Choistí Bainistíochta.

Faigh sonraí ANSEO.

The Childcare Partnerships are offering FREE training for Management Committees.

Find details of the training HERE.

-------------------------------------

Déan iarratais ar shíomh Childcare Partnerships:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/. 

Submit applications on Childcare Partnerships website:

http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/.Pages