Nuacht

Comhghairdeas

Tá lúcháir ar Altram cur in iúl gur bhronn Families First gradam gaisce saoil ar ár mball boird Sue Pentel ag an deireadh seachtaine. Ár gcomhghairdeas le Sue don ainmniúchán agus don ghradam tuillte go mór. 

Altram is delighted to announce that board member Sue Pentel received a lifetime achievement award from Families First at the week-end. Our congratulations go to Sue for this well-deserved nomination and award. GDPR

Tá traenáil General Data Protection Regulation (GDPR) ar fáil ag an Pháirtíocht Chúram Leanaí: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/

General Data Protection Regulation (GDPR) training is available at the Childcare Partnerships: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/Seoladh taighde

Sheol POBAL taighde inniu ar thraenáil, ar bhreisoideachas agus ar ghníomhaíochtaí fostaíochta maidir le hiardhaltaí gaeloideachais i mBéal Feirste ó d’fhág siad scoil, ó na 1970í go dtí an lá atá inniu ann.

Taighde an-suimiúil atá ann a léiríonn na saghasanna torthaí a bhain iardhaltaí amach ó naíscoil go hardleibhéal. Lean an nasc leis an taighde a fheiceáil – ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla: http://www.pobal.org/gaeilge/news/lainseail-tuairisc-taighde-pobal-eispe...

Pobal launched research today on the training, further education and employment activities of ex-pupils of Irish-medium education in Belfast since they left school, from the 1970s up to the present day.

This is very interesting research and shows the kind of outcomes for former pupils of  Irish-medium education from nursery through to A Level. Follow this link to see the report – available in both Irish and English: http://www.pobal.org/gaeilge/news/lainseail-tuairisc-taighde-pobal-eispe...GDPR

Ag ullmhú do GDPR

Athrófar reachtaíocht um chosaint sonraí ar 25ú Bealtaine 2018 agus beidh ar eagrais a bheith ullmhaithe don General Data Protection Regulation (GDPR). Tá beart uirlisí curtha ar fáil ag Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí le cuidiú leis an ullmhu seo. Tá siad ar fáil ar líne ag: https://ico.org.uk/for-organisations/business/

Reáchtáil an Childcare Partnership (CCP) cúrsaí ar an ábhar seo agus táthar ag súil le níos mó a reáchtáil sa todhchaí. Coinnigh súil ar an rannóg thraenála ar shuíomh an CCP. Cuirfidh NICVA traenáil ar fáil ar an GDPR fosta, lean an nasc thíos le níos mó eolais a fháil: http://www.nicva.org/gdpr.

Getting ready for the GDPR

Data Protection law is changing on 25 May 2018 and all organisations need to be ready for the General Data Protection Regulation (GDPR).  The Information Commissioner’s Office has produced a range of tools to help you prepare. These are available online at: https://ico.org.uk/for-organisations/business/

The Childcare Partnership (CCP) has been running courses on this and is hoping to run more in the future. Keep an eye on the training section of the CCP website. NICVA also has training on the GDPR, follow this link for further information: http://www.nicva.org/gdpr.Deis maoinithe

Tá deontas nua ar fáil - Getting Ready to Learn. Lean an nasc seo le níos mó eolais a fháil: https://www.gettingreadytolearn.co.uk/aboutus/.

A new grant is available - Getting Ready to Learn. Follow this link for more information: https://www.gettingreadytolearn.co.uk/aboutus/.Cnuasoiliúint - dáta nua - cluster training - new date

Dáta nua don chnuasoiliúint Bhéal Feirste a chuireadh ar cheal - 20.04.2018:  thig leat clárú anseo: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-training

New date for the Belfast cluster which was cancelled - 20.04.2018: you can register here: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-training

 Treanáil ag teacht aníos - upcoming training

Beidh ceardlann bhainistíochta iontach úsáideach ar fáil do choistí atá eagraithe ag an Pháirtíocht Réigiúnach Chúram Leanaí. Tá níos mó eolais ar fáil anseo: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/

There will be a really useful management workshop, available for committees, organised by the Childcare Partnership. More information available here: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/*Traneáil curtha siar*

A chairde - de dheasca cúrsaí aimsire, is oth linn a rá go mbeidh orainn an traenáil amárach (02.03.18) a chur siar. 

Regretfully we will have to postpone tomorrows training (02.03.18) because of the bad weather.Deis maoinithe

Tá deontas ar fáil ón Early Years: The Pathway Fund. Lean na naisc seo le níos mó eolais a fháil: 

http://www.early-years.org/pathway-fund/

A grant is available from Early Years: The Pathway Fund. Follow these links for more information

http://www.early-years.org/pathway-fund/

                                                                                                                                                                                                                                               

 Cnuasoiliúint - cluster training

Tá cnuasoiliúint ag teacht aníos ar 26/02/18 agus 02/03/2018. Thig leat clárú anseo: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-training.

Cluster training is coming up on 26/02/18 and 02/03/2018. You can register here: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-trainingPages