Nuacht

Staid na hEarnála

Tá ceardlanna ag dul go maith maidir leis an tuairisc tábhachtach seo: Staid na hEarnála. Beidh suirbhé le líonadh amach ag gach suíomh sa réigiún agus ag geallsealbhóirí ábhartha. Tá na freagraí go dtí seo ag tabhairt pictiúr iontach suimiúil agus léargasach faoin earnáil.
 

State of the Sector

Workshops for the important State of the Sector report are going well. Each setting in the region and relevant stakeholders will have a survey to fill out. Responses up to now are giving an interesting and insightful picture of the sector.Ceol Leat!

Ceol Leat!, foilseachán ildaite amhrán agus rannta Altram, le ceannacht ar £10 ó:

 

 • Cultúrlann Uí Chanáin (Doire)
 • Cultúrlann McAdam Ó Fiaich (Béal Feirste)
 • An Carn (Machaire Rátha)
 • Ionad Cois Locha (Dún na nGall)
 • An Siopa Gaeilge (Dún na nGall)

  Ceol Leat!, Altram's colourful publication of songs and rhymes, is available to buy for £10 at:

   
  • Cultúrlann Uí Chanáin (Derry)
  • Cultúrlann McAdam Ó Fiaich (Belfast)
  • An Carn (Maghera)
  • Dunlewey Cenre (Donegal)
  • An Siopa Gaeilge (Donegal)


  Pages